JAAROVERZICHT 2021

JAAROVERZICHT 2021


ZUID-HOLLAND BEREIKBAAR

Bundeling Verkeersmanagement en Mobiliteitsmanagement

BEREIK! bundelt haar verkeersmanagement en programmeringskracht met De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Die zijn weer heel kundig in mobiliteitsmanagement. Met het bundelen van de kennis en kunde zetten deze drie organisaties hun ervaring en activiteiten efficiënter in voor een bereikbaar Zuid-Holland.

Hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar? Deze vraag is en blijft actueel. Zeker nu er de komende jaren nog zo’n 200 duizend woningen en nieuwe inwoners bijkomen. Ook hebben bruggen en tunnels dringend groot onderhoud nodig. Dat alles leidt tot extra drukte. Doen we niets, dan staan we in de regio nog vaker stil. Daarom bundelen vanaf begin 2022 acht publieke organisaties hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar.

Acht en drie

De acht organisaties zijn Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam en Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. BEREIK!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland gaan in de nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar op.

Programmeren & Verkeersmanagement

Het betekent dat alle taken van BEREIK! naar deze nieuwe organisatie overgaan. De taken van BEREIK! worden opgepakt in de portefeuille Programmeren & Verkeersmanagement. Het transitieproces zal ook in 2022 nog de nodige inspanning van ons allen vragen. Op naar mooie resultaten en nieuwe kansen bij Zuid-Holland Bereikbaar in 2022!


Naar volgend artikel